martes, 18 de octubre de 2011

Tin Tin

Excelente animación para el lanzamiento de Tin Tin

The Adventures of Tintin from James Curran on Vimeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario